PvdD voor het eerst in Haagse coalitie 

Nieuw in het Haagse bestuursteam: Bob Barker.

Den Haag – De Partij voor de Dieren treedt toe tot de Haagse coalitie samen met D66, GroenLinks, PvdA, CDA en DENK. Den Haag wordt de eerste G4 (grootste 4) stad waarin de PvdD in de coalitie komt. Robert Barker, fractievoorzitter en kandidaat-wethouder van de PvdD: “We zijn trots om in deze turbulente tijden een diepgroen akkoord te mogen presenteren.”

Het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord bevat veel groene en progressieve plannen. Zo komt er gratis OV voor kinderen, een milieuzone voor bevoorrading langs de kust, en flinke investeringen in de natuur en voor dieren. Bomen krijgen betere bescherming en de kapvergunningsplicht voor bomen in achtertuinen blijft behouden. De coalitie ondersteunt verder dierenartskosten voor minima, investeert in lokale culturele instellingen en geeft extra steun aan werkende armen.

Barker: “In dit diepgroene akkoord is veel aandacht voor dierenwelzijn, duurzaamheid en groen. Den Haag krijgt nieuwe natuur, veilige hondenlosloopgebieden en een zero emissie zone.”

Diervriendelijk akkoord 

Het coalitieakkoord heeft aandacht voor de intrinsieke waarde van dieren, voor dierenmishandeling en voor dierenleed bij hengelen. Bovendien komt er geld om de opvang van gewonde dieren te vergoeden en schaft Den Haag de hondenbelasting af.

“In Den Haag zijn er meer dieren dan mensen. Zij verdienen onze aandacht en bescherming”, laat Barker weten.

Groene wethouder

Barker wordt de eerste PvdD-wethouder in een G4-stad. Hij is nu nog fractievoorzitter in de Haagse raad. Hij zal verantwoordelijk zijn voor de buitenruimte, dierenwelzijn en het milieu.

“Ik voel me vereerd dat ik me als wethouder mag gaan inzetten voor dier, natuur en milieu. We gaan de stikstofcrisis, ecologische crisis en klimaatcrisis in gezamenlijkheid aanpakken.”

Rap tempo

Het Haagse stadsbestuur kenmerkte zich de afgelopen tijd door turbulentie en chaos. Dit leidde uiteindelijk tot één mogelijke coalitie: een centrum-linkse samenwerking tussen zes partijen. Binnen een maand bereikten deze partijen relatief snel een akkoord. Voor het eerst vroegen ze ook oppositiepartijen om input.

Robert Barker: “Naast de idealen van de Partij voor de Dieren, willen we ook bijdragen aan een betere bestuurscultuur in de Haagse raad.”