Straks duurzamer feesten en demonstreren op Malieveld

Nieuwe bekabeling in de grond

Staatsbosbeheer en Den Haag werken aan het verbeteren van het Malieveld als meest openbare stukje Nederland. De volgende stap is het zorgen voor een duurzame stroomvoorziening voor organisatoren van evenementen en demonstraties. Hierdoor is de inzet van dieselaggregaten veel minder nodig. Van september tot en met november trekt installateur Voltens B.V. kabels en plaatst vier elektriciteitshuisjes van 1.000 kVA. Met de ingreep is ruim 1 miljoen euro gemoeid.

De huisjes zijn donkergroen, zodat ze goed inpassen in de omgeving. In december kan het eerste evenement gebruik maken van de nieuwe voorzieningen. Het Malieveld is al jaar en dag een populaire plek voor inwoners om te wandelen en recreëren, voor het organiseren van evenementen en het houden van demonstraties en manifestaties. De afgelopen jaren werkten Den Haag en Staatsbosbeheer hard aan verbeteringen op het Malieveld. Zo verbeterde de drainage van het veld en kwam er verharding voor het beter berijdbaar maken van bepaalde plekken voor zwaar vervoer.

Minder CO2 en fijnstof

De volgende stap die beide instanties nu samen met Voltens zetten in het duurzamer en aantrekkelijker maken van het Malieveld, is het realiseren van een elektriciteitsvoorziening op het Malieveld. Dit met als doel de inzet van dieselaggregaten te verminderen. Staatsbosbeheer koopt de stroom groen in, hierdoor daalt de uitstoot van CO₂ en fijnstof in de binnenstad.

Maatwerk

De opzet van elk evenement is anders en is maatwerk. Om het veld zo geschikt mogelijk te maken, maakte Staatsbosbeheer de afgelopen tijd een ontwerp waarmee ze flexibiliteit biedt aan de organisatoren om hun evenement naar wens in te richten en voldoende elektriciteit op de gewenste plek te krijgen. Hiervoor plaatst Voltens vier elektriciteitshuisjes op de hoeken van het Malieveld. Zij zal in de periode van september tot en met november de nodige installaties doen qua huisjes en kabels. Door de aanwezigheid van lege mantelbuizen in het veld zijn de graafwerkzaamheden en daarmee de overlast voor bezoekers beperkt.

Mark Kras, boswachter van Staatsbosbeheer, is blij met de verduurzaming. “Zeker, omdat vermindering van uitstoot aan CO₂ en fijnstof ons allemaal ten goede komt. Niet alleen draagt het bij aan vermindering van de invloed op klimaatverandering, maar het zorgt ook voor een betere gezondheid van omwonenden en bezoekers doordat er minder fijnstof vrijkomt.”

Samenwerking

“Sinds 2018 werken we samen met de gemeente aan een verduurzaming van het Malieveld”, vervolgt Kras. “Omdat het zo belangrijk is als recreatiegebied, evenementen- en demonstratieterrein willen we het veld als meest openbare stukje groen van Nederland het hele jaar zo goed mogelijk beschikbaar houden.”

“Met de komst van een betere drainage, verhardingen en een betere transportbaan kunnen gebruikers efficiënter op en af bouwen en ligt het veld er het hele jaar door nu al beter bij. De beschikbaarheid dadelijk van elektriciteitshuisjes en de vermindering van het gebruik van dieselaggregaten gaat hier nog meer bij helpen.”

Foto: Harry Oosterveen