Rechtstreeks vanuit Den Haag brengen wij u het actuele nieuws uit onze mooie stad. De Haagse Gazet maken we vlakbij het hart van Den Haag, want wij geloven dat je pas echt een goede krant kan maken als je werkt in de gemeente waar je over schrijft. Voordeel is dat je dichtbij de mensen bent en de dagelijkse gebeurtenissen in onze stad. Daarom kunnen wij inspringen op de actualiteit. Hierin maken wij het verschil, want waar moderne uitgeverijen een krant maken op afstand in een centraal kantoor buiten hun schrijfgebied, kiezen wij voor het maken van een echt lokaal product. ‘The Hague-made’ dus. Wij weten wat er speelt in het Haagse en wij brengen u graag de laatste ontwikkelingen. Niet op papier, maar heel modern, online. Dat scheelt wekelijks een hoop papier. We kunnen elke dag het nieuws updaten, in tegenstelling tot tastbare weekbladen. Als de Haagse Gazet zijn we dus een tikkeltje eigenwijs, want we doen het op onze eigen manier.

Neem nu ons logo. Twee ooievaars flankeren een groen-geel schild waarvan de vlakken gescheiden zijn door een kroontjespen, beide voorzien van de letters H en G. De Latijnse tekst betekent ‘De Pen is ons Zwaard’ en vormt als het ware de kroon, zoals je hem ziet op het Nederlandse rijkswapen. De strijd voeren we immers met de pen en niet met wapens. Veel kranten missen een eigen gezicht. Dat wilden we van meet af aan anders. Middels ons logo maken we duidelijk dat de krant uit Den Haag komt en bedoeld is voor Hagenaars. Maar bovenal toont het onze liefde voor en betrokkenheid bij onze stad achter en op de duinen.

Ons ‘anders’ zijn zit hem ook in het feit dat we al onze artikelen in de actieve vorm schrijven. Dit maakt het lezen veel prettiger. Deze stijl is directer en vele malen duidelijker. Hierin wijken we af van al het andere. We streven naar een zo afwisselend mogelijke inhoud. Achtergrondverhalen, human interest, en het echte harde nieuws van alledag. Plus elke maand drie columns. Op termijn krijgen we er zelfs iemand bij die nu en dan een cartoon of spotprent tekent. Hiermee lijken we dus op een echte krant, maar dan toch net een tikje anders. We kiezen er bewust voor geen politieke of ideologische richting aan te hangen. De termen ‘links’ en ‘rechts’ zijn echt achterhaald. Ze leiden tot tweespalt in de samenleving. Het enige dat wij interessant vinden is de vooruitgang in kwaliteit van leven, welzijn en respect voor iedereen, de natuur inbegrepen, en uiteraard de informatievoorziening naar de burger waarbij we uiteraard de journalistieke codes zullen naleven. Dit zijn universele zaken die we uitdragen. Daar is niks links of rechts aan. Last but not least, we willen daarnaast niet elitair zijn, maar ook niet goedkoop. We nemen elke Hagenaar en Hagenees serieus. Ik wens u allen veel leesplezier!

By the way, De Haagse Gazet is een uitgave van Kraanvogel Mediaproducties B.V.

De hoofdredacteur.