De rood-bruine tram verdwijnt in 2026

HTM schrijft na coronajaar toch zwarte cijfers

HTM kijkt vooruit naar de toekomst

Ondanks achterblijvende reizigersopbrengsten sloot HTM 2022 met een positief resultaat af. “Met name aan het begin van dat jaar hadden wij te maken met veel minder reizigers vanwege de lockdown die toen van kracht was”, aldus algemeen directeur Jaap Bierman. “We eindigden het jaar met een positief resultaat van 1,9 miljoen euro.”

“Om die achterblijvende reizigersopbrengsten op te vangen voerden we bezuinigingen door op basis van de voorstellen die zijn opgenomen in het Transitieprogramma OV en corona. Ook letten we goed op onze uitgaven. Dat bij elkaar opgeteld leidde tot het nette financiële resultaat.”

Aangezien HTM tot eind 2023 een beschikbaarheidsvergoeding ontvangt van de Rijksoverheid geldt de regel dat, net als in 2021, het Haagse OV-bedrijf geen dividend uitkeert aan de aandeelhouders.

Veranderd reisgedrag

In 2022 was HTM zo’n 76,5 miljoen reizigers van dienst, ruim een derde meer dan in 2021, toen het bedrijf nog zo’n 56 miljoen reizigers vervoerde. Vergelijken met het pre-corona jaar 2019 is er nog steeds een flinke afname van het aantal reizigers zichtbaar.

“Wat vooral opvalt is dat we gedurende een werkweek een ander reispatroon waarnemen. Het meer thuiswerken speelt daarin een belangrijke rol. Dinsdag, woensdag en donderdag waren relatief de drukste dagen van de werkweek. Maar het meest opvallende is toch dat tijdens de weekenden het aantal reizigers procentueel sterker herstelde dan op de werkdagen.”

In het weekend

“Structureel lag het aantal reizigers in de weekenden boven de 90% ten opzichte van het referentiejaar 2019”, zegt Bierman. “We doen er alles aan om het aantal reizigers verder te laten groeien, maar we vervoeren vandaag de dag zo’n 85% van het aantal ten opzichte van 2019. Gelukkig groeit het aantal reizigers wel, maar dit en volgend jaar moeten we rekening houden met lagere inkomsten.”

Door dit veranderende reisgedrag paste HTM de dienstregeling in 2022 aan. “Gelukkig hebben we niet hoeven te besluiten tot het laten vervallen van lijnen of andere grote afschalingen. We gaan er van uit dat we ook dit jaar en volgende jaren ons OV-aanbod zo goed mogelijk kunnen aansluiten op wat de reizigers vragen.”

Vooruitgang

Eind 2022 werd bekend dat Stadler de nieuwe, ruime trams van het type TINA gaat leveren. Dit jaar is duidelijk hoe de nieuwe tram van HTM eruit komt te zien, waarna Stadler kan starten met de bouw. Den Haag gaat in nauwe samenwerking met HTM de trajecten van trams 1, 6 en 12 geschikt maken voor de ruimere trams.

Eind 2023 starten ze met de aanpassing van de remise Scheveningen en gaat de planvorming voor een beoogde nieuwe tramstalling op het GAVI-terrein verder. “Ondanks dat we na jarenlange trouwe dienst afscheid gaan nemen van de welbekende rood-beige trams in 2026, kijken we er toch naar uit omdat al onze trams dan toegankelijk zijn voor iedereen. Of je nu gebruik maakt van een rolstoel of reist met kinderwagen of grote koffers. Dat is echt een hele vooruitgang”, volgens Bierman.

Rond de zomer van 2023 maakt HTM bekend wie de leverancier wordt van de nieuwe elektrische bussen. Het gaat om zestig bussen van 18 meter en veertig bussen van 12 meter.

Binckhorst

In de Binckhorst komen er de komende jaren veel woningen en bedrijven bij. Om de regio leefbaar en bovenal bereikbaar te houden komt er een nieuwe hoogwaardige OV-verbinding vanaf station Den Haag Centraal richting station Voorburg. Ook vanaf Delft via Rijswijk wordt de Binckhorst ontsloten met een verlegde tram.

“We zijn nog wel  samen met MRDH en de gemeenten aan het onderzoeken hoe we de verbinding vanuit Delft en Rijswijk naar station Hollands Spoor en het centrum van Den Haag precies vorm kunnen geven. De verkeersdruk op bijvoorbeeld de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg is nu al groot, laat staan als al die woningen en bedrijven in de Binckhorst er de komende jaren bij komen.”

“Alle inwoners van onze Haage regio moeten ook in de toekomt van excellente OV-verbindingen kunnen profiteren”, sluit Jaap Bierman af.

Foto: Harry Oosterveen