Omgevallen bomen zorgden voor meeste overlast

Overal, zoals hier op de kop van de Scheveningseweg, lagen wegen bezaaid met afgerukte takken.

De storm Poly die vanmorgen rond half negen Den Haag begon te teisteren met hevige rukwinden zorgde hoofdzakelijk voor omgevallen bomen op straat en afgerukte takken. Grotere rampspoed bleef de stad gelukkig bespaard. Door het noodweer veroorzaakte storingen zorgden voor stilgevallen trams op sommige HTM-lijnen. Inmiddels is de dienstregeling op die lijnen hervat. Voor zover bekend zijn er in de hofstad geen doden of zwaargewonden te betreuren.

De voorbode van de storm bestond uit regenbuien gisternacht. In de morgen zwol de harde wind aan tot een storm met windkracht 10 tot 11,  met zeer zware windstoten aan zee. Op radarbeelden was een perfecte stormkrul te zien boven het grootste deel van ons land. Het hoogtepunt van Poly lag tussen 08.30 en 09.30 uur. Voor de noordelijke provincies gold code rood, voor Den Haag en omstreken code oranje. Het hardst waaide het in IJmuiden waar het KNMI-weerstation een windstoot klokte van 146 kilometer per uur. De storm trok van het zuidwesten naar het noordenoosten over Nederland.

Circustent

In heel het land was er veel hinder en schade. Voor Den Haag lijkt dat beeld nog mee te vallen. Fietsers en voetgangers moesten oppassen dat ze niet de weg op waaiden. Vooral afgerukte takken en omgevallen bomen zorgden voor schade en verkeershinder. Op de Frederik Hendriklaan sneuvelde een boom die daarna over de volle breedte van de weg lag. Vlakbij het Vredespaleis rukte Poly een enorme tak van een boom. Overal lagen wegen bezaaid met takken en bladeren. In Kijkduin bezweek bijna de circustent van illusionist Hans Klok. “Vandaag was een drukke dag”, reageert Ronald de Hoog van Veiligheidsregio Haaglanden. “Het was extreem, maar de brandweer was op Poly goed voorbereid.”

“Als het los gaat, is het bij ons alle hens aan dek. Alle kazernes waren bezet en wij hadden genoeg extra mankracht opgeroepen.”

‘Niet klagen’

Die moest wel alle zeilen bijzetten om het puin te ruimen. Er ontstonden echter nergens noemenswaardige onveilige situaties, vertelt De Hoog. “Op dit moment heb ik er nog niks over gehoord. Gewonden zijn er, voor zover ik weet, niet gevallen, waar dat elders wel het geval was. We mogen dus niet klagen. De hoofdmoot van de overlast gold vooral omgewaaide bomen en afgebroken takken met bijhorende materiële schade aan bijvoorbeeld auto’s. Bomen vol in blad waren juist nu extra kwetsbaar. Gelukkig zijn we hier goed op getraind.”

Intens

“Een zomerstorm als Poly is zeer uitzonderlijk”, zegt Annemarie Hoogendoorn van het KNMI. “Ze komen niet vaak voor. De laatste keer dat we code rood afgaven betrof het storm Eunice in februari 2022. In die zin was het vandaag bijzonder. Deze storm ontstond boven Duitsland, vandaar diens naam, en we zagen hem ontstaan met een mooie krul boven ons land. Dit soort stormen zijn vooral plaatselijk, in tegenstelling tot winterstormen, maar kunnen wel intens zijn, zoals vandaag bleek. We begonnen met code geel en moesten dat al snel opschalen naar code rood voor enkele noordelijke provincies. Bomen staan nu in bloei en dat zorgde overal voor schade en hinder.”

“Groot is de kans op een tweede zomerstorm niet”, schat Hoogendoorn geruststellend in. Het ongeval in Haarlem waarbij een dode viel, noemt ze tragisch. “Desondanks was het voor ons, weerkundigen, een interessante dag om het zo uit te drukken.”

Storingen

In Den Haag had de HTM veel last van Poly. Her en der stonden trams stil op hun tracé. “Door de storm ontstonden er vanaf 08.30 uur allerlei storingen op onze lijnen. Even heel vervelend, want dat gebeurde kort achter elkaar”, reageert zegsvrouw Marijke Populier.

“Vooral de lijnen 1, 3, 6, 12, 17 hadden daar van te lijden. Op de laatstgenoemde lag bijvoorbeeld een grote tak. Daarnaast hadden onze bussen last van door de storm veroorzaakte verkeersopstoppingen. Het waaide dan ook echt hard, hoor. Rond 13.00 uur hadden we lijn 1 weer op orde, en daarna volgden de andere lijnen. Alleen lijn 6 moesten we nog omleiden wegens een defecte tram bij Ziekenhuis Leyenburg. Die stremming duurt nog tot na de spits. Ja, het was een erg dynamische dag, net zoals de wind eigenlijk. Ik ben trots op onze collega’s van Techniek die uiteindelijk naar buiten konden om overal ontstane schade aan bovenleidingen te herstellen. Alles is vrij snel opgelost.”

Top 7

Of er ook schade aan materieel is, kon Populier op moment van schrijven nog niet zeggen.

Storm Poly is een van de zwaarste zomerstormen in ruim vijftig jaar. Ze behoort nu tot de top 7, laat het KNMI weten.

Tekst en foto: Harry Oosterveen