Richard de Mos: ‘Ik wil weer aan de slag voor mijn stad’

Richard de Mos wil dit jaar nog terugkeren als wethouder, het liefst voor stadsdeel Zuidwest.

Na de vrijspraak van onder meer ambtelijke corruptie op 21 april wil raadslid Richard de Mos zo snel mogelijk weer terugkeren in de Haagse coalitie als wethouder namens Hart voor Den Haag. Nadat de rechter korte metten maakte met de aantijgingen van het Openbaar Ministerie vindt De Mos dat hij daar recht op heeft. Inmiddels zit er al ruim een jaar een nieuw stadsbestuur op het Haagsche pluche. Kan de van blaam gezuiverde ombudspoliticus zomaar zijn plek als bestuurder weer innemen?

“Nu gaat het goed met me”, zegt De Mos desgevraagd. We ontmoeten het raadslid op de zevende verdieping van de Apenrots, het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken, dat nu dienst doet als onderkomen van de Tweede Kamer. Hier heeft de Haagse politicus een heel andere functie. Hij is persvoorlichter van de Partij Belang van Nederland. “De rechter heeft gesproken. Hij liet niets heel van de aantijgingen van het OM”, verklaart De Mos nader. “Daarnaast is Hart voor Den Haag springlevend. In peilingen van Maurice de Hond staan we op 11 tot 15 zetels. Dus ja, het gaat goed.”

Verdenkingen

Dat was voor de vrijspraak bepaald niet het geval. Op 1 oktober 2019 viel de recherche De Mos’ woning binnen. Het OM verdacht de toenmalige wethouder van economie, sport en buitenruimte van ambtelijke corruptie, stemfraude en het schenden van ambtsgeheimen en het in dienst nemen van een illegale vreemdeling. Een en ander hield verband met de toekenning van twee nachtvergunningen aan partycentrum Opera, waarvan de eigenaar banden onderhield met Hart voor Den Haag. De Mos zou bevriende ondernemers helpen in ruil voor donaties aan de partij.

Ook zouden De Mos en zijn collega-wethouder Rachid Guernaoui door al het voorgaande lid zijn van een criminele organisatie. Toenmalig burgemeester Pauline Krikke verzocht beiden hun taken als wethouder tijdelijk neer te leggen, wat zij deden. Hierna volgde een jaren durend onderzoek door het OM naar de handel en wandel van De Mos en Guernaoui.

In beroep

Uiteindelijk staat het OM met lege handen en is de opluchting bij De Mos groot. Nog wel, want het OM gaat in beroep tegen de vrijspraak en zal het daarbij rustig aandoen. “Heel vervelend”, zegt De Mos, “het OM zegt het kalm aan te doen, terwijl ze al 3,5 jaar bezig is met deze zaak.” Achteroverleunen kan De Mos dus niet. “Van de rechter kreeg het OM kaders toegereikt omtrent de politieke financiering van politieke partijen. De rechter zei letterlijk dat de discussie over dit onderwerp niet in de rechtszaal thuishoort, maar in de politieke arena. Volgens drie onafhankelijke rechters is er geen sprake geweest van ambtelijke corruptie, meineed, of het schenden van ambtsgeheimen. Sterker nog, zij spraken uit dat De Mos & Co. bewezen onschuldig zijn en zij roemden de ombudspolitiek als ‘een mooie manier van politiek bedrijven’.”

“Ondanks dit wil het OM toch in hoger beroep. Dat vind ik onrechtmatig. Het blijft dus afwachten hoe het gaat lopen, maar ik vind de gang van zaken zeer schadelijk voor de lokale democratie.”

Passeren

Op volledige vrijspraak zou rehabilitatie moeten volgen. En daarom wil De Mos zo snel mogelijk terugkeren als wethouder. Ook moet Hart voor Den Haag terug in de coalitie. Maar of dat gaat lukken nu er een ‘nieuw’ college en stadsbestuur zitten… “De coalitiepartijen, VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA, hebben de mond vol over het tegengaan van polarisatie en het herstel van vertrouwen in de politiek bij de kiezer”, gaat De Mos verder. “Hoe kun je dan de grootste partij van Den Haag passeren? Als je ons er buiten laat werk je polarisatie juist in de hand en raak je de kiezer volledig kwijt. Ik zeg tegen de coalitiepartijen: regel extra stoelen voor ons in het college en neem de Hart voor Den Haag-achterban eindelijk serieus.”

Niet praten

Of dat gaat gebeuren is maar zeer de vraag. Volgens De Mos zetten de VVD en D66 onlangs de deur daartoe op een kier. Maar twee andere partijen liggen dwars, laat hij weten. “GroenLinks en de PvdA – de laatste partij  zit nu op onze stoel – willen niet aan reparatie. In plaats van toenadering te zoeken en de bewoners van Den Haag serieus te nemen, willen ze niet praten. Mocht terugkeer niet lukken, zullen we oppositie moeten blijven voeren tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen.”

Extra wethouderspost

Voor 1 september wil De Mos uitsluitsel of hij kan terugkeren als wethouder. “De datum waarop het raadslid duidelijkheid wil, is niet voor niets. “Na 1 september is er geen tijd meer om als wethouder dingen te bewerkstelligen voor de inwoners en de stad. Terugkeer is mogelijk. Je kunt als stadsbestuur het aantal uren aan fte’s van wethouders terugschroeven om ruimte te maken.” De Mos zelf zou graag Zuidwest onder zijn hoede nemen. “In Zuidwest waar nog veel mis is, zou ik graag aan de slag willen als wethouder voor dat stadsdeel.”

“Als je ons er echt bij betrekt, doe je als college een geste. Nu zie ik echter uitsluiting in plaats van het serieus nemen van Hagenaars. Ik zie ook geen bevechting van polarisatie of het herstel van vertrouwen in de politiek. Als je dit belangrijk vindt als stadsbestuur dan repareer je de door de verdenkingen ontstane schade, anders verkoop je fabeltjes.”

Limousine

Maar hebben de partij en De Mos niet de schijn tegen? Sommigen zien Hart voor Den Haag door de verdenkingen van corruptie en haar ombudspolitiek als een partij van ritselaars. Tegenstanders zouden in de groengele limousine die De Mos naar de rechtbank bracht in februari, de opvallende auto van raadslid Jelle Meinesz, een bevestiging daarvan kunnen zien. De leider van Hart voor Den Haag ziet dat anders. 

“Dat steekt ons. Wij wilden het voor iedereen in de stad aangenamer maken hier te leven. Daar waren wij hard mee bezig. Vriend en vijand zeiden dat wij problemen aan het oplossen waren. Het vertrouwen in ons is groot, gezien de peilingen. En wat betreft die limousine, dat was niets minder dan een Haagse knipoog. Binnen onze partij hebben we veel humor en zelfspot. We vonden de aanklachten van het OM zo knotsgek dat dit een knotsgek antwoord waard was, vandaar. Bovendien gebruiken we deze limo vaker als vervoermiddel tijdens campagnes.”

Groei

De rechtszaak legde Hart voor Den Haag geen windeieren. In peilingen scoort de partij hoog, 11 tot vijftien zetels. “Door de uitsluiting groeit ons zeteltal, wordt alleen maar groter”, meent de bestuurlijke duizendpoot. De populariteit van zijn partij kan Richard de Mos verklaren. “Wij gaan de wijken in en praten met inwoners.” Oké, maar dat doet de SP toch ook?

“Wij maken het verschil omdat Hart voor Den Haag doortrokken is van Haags DNA. We kennen onze stad gewoon goed, als onze broekzak. Weten de tradities en de verschillen tussen buurten en mensen. Als je die verschillen  voelt, kun je er adequaat op reageren en dat kunnen wij. Daarnaast is Hart voor Den Haag van en voor Hagenaars.”

“Burgers hebben veel ideeën en wij zoeken daar beleid bij. Als Hart voor Den Haag willen wij bestuursverantwoordelijkheid nemen. Ik persoonlijk ga voor collegedeelname, zodat ik kan meedenken over onze mooie stad.”

‘In gesprek’

PvdA Den Haag gaat niet in op de aantijging van De Mos dat de sociaaldemocraten niet in gesprek willen met Hart voor Den Haag dan wel De Mos zelf. “We zijn namelijk momenteel in gesprek met oud-minister Bruno Bruins (aangesteld om te praten met alle Haagse partijen over de zaak De Mos en de gevolgen van de vrijspraak, red.) over partijfinanciering, transparantie hierover en omgangsvormen in de gemeenteraad. We hebben schriftelijk ons punt gemaakt en die staat op onze website te lezen. Ook verwijzen we naar onze statements tijdens debatten over de zaak.” GroenLinks was niet bereikbaar voor commentaar.

Tekst: Harry Oosterveen/Foto: Hart voor Den Haag

*Inmiddels liet het OM op maandag 19 juni weten het hoger beroep door te zetten in beperkte vorm. De aanklachten van meineed, stemfraude en deelname aan een criminele organisatie komen te vervallen. Het OM verdenkt Richard de Mos en zes medeverdachten alleen nog van omkoping en het schenden van de geheimhoudingsplicht. Na zijn gesprekken met alle fracties adviseerde Bruno Bruins vorige week de gemeenteraad de mogelijkheid tot terugkeer van Hart voor Den Haag in het college te bekijken. “Ik omarm het advies van gespreksleider Bruins om zo snel mogelijk een tweesporig pad te bewandelen”, reageert De Mos desgevraagd. “Eén over deelname van Hart voor Den Haag aan het college. Twee, inzetten op herstel van vertrouwen, omgangsvormen, de discussie over partijfinanciering en het wegnemen van het ongelijke speelveld. De coalitie hoeft niet te klappen, van ons hoeft niemand weg. Sommige partijen moeten leren dat het niet over hen gaat of over het pluche, maar over de stad.”