PvdD: ‘Duinen zijn geen speeltuin’Den Haag – De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over grootschalige groepsactiviteiten in en rondom de Haagse duinen. “Iedereen kan bedenken dat groepen van 50 laten lasergamen in een kwetsbaar natuurgebied een slecht idee is. Mensen vertrappen letterlijk planten en dieren”, aldus Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren. Haar partij wil daarom dat plaatselijke overheden activiteiten zoals lasergamen en paramotoren uit de duinen gaan weren.

De duinen beschermen de stad tegen de zee. Ook is het Westduinpark een Natura 2000 gebied met extra beschermde status. Vele plant- en diersoorten vinden hier een thuis. Uit onderzoek blijkt echter dat de natuur in het Westduinpark sterk is verslechterd. Oorzaken hiervan zijn onder andere de omvang van recreatie in het gebied. Naast de gebruikelijke recreatie zorgen activiteiten als lasergamen en gemotoriseerd paragliden in de natuur voor extra druk.

Gerritsen: “We nemen allerlei maatregelen om de natuur in het Westduinpark te beschermen, maar grote groepen lasergamers geven we vrij spel om de natuur kapot te maken. Dat is gewoon niet logisch.”

Broedseizoen

Een extra zorg voor de Partij voor de Dieren is het broedseizoen. De meeste vogelsoorten broeden tussen april en augustus. Recreatie in de duinen zorgt voor verstoring van (kust)broedvogels. Ook stichting Duinbehoud en de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) maken zich zorgen. Beschermde vogels zoals de bontbekplevier laten zich in het gebied niet meer zien.

Leonie Gerritsen: “De gemeente en de provincie moeten prioriteiten stellen en beter nadenken over het type vergunningen dat ze uitgeven.”