In de ANWB Rotonde huist de nieuwe bieb voor Benoordenhout

Staatssecretaris voor Cultuur en Media Steven van Weyenberg houdt een toespraak in de nieuwe bibliotheek.

Bewoners van Benoordenhout hoeven niet meer helemaal naar de Theresiastraat voor bibliotheekbezoek. Gister opende in de deels leeggekomen ANWB-Rotonde aan de Wassenaarseweg een nieuw filiaal van Bibliotheek Den Haag. Hiermee is er sinds lange tijd weer een bieb in de wijk. De begane grond van de Rotonde, ontworpen door architect J.F. Berghoef en rijksmonument, kwam vrij omdat de ANWB gaat verhuizen naar de Juliana van Stolberglaan.

Het ronde gebouw blijkt een schot in de roos: prima te bereiken voor de biebliefhebber, plek zat voor een nieuw op te bouwen collectie en natuurlijk is de Rotonde een bekend herkenningspunt in de buurt. De opening van het nieuwe biebfiliaal was in handen van bibliotheken-wethouder Robert van Asten, staatssecretaris voor Cultuur en Media Steven van Weyenberg en directeur Bibliotheek Den Haag Sam Hermans. Alle drie hielden ze een korte toespraak.

“Er waren al ideeën vanuit de buurt wat een bibliotheek voor Benoordenhout zou moeten behelsen”, spreekt Sam Hermans. “En waar die zou moeten komen. Hij moest zichtbaar zijn voor de inwoners. Wij, als Bibliotheek Den Haag, hadden geluk dat de ANWB een ruimte had in de Rotonde. Daar zijn we erg blij mee. Er was een groot verlangen naar een bieb in de wijk en achteraf gezien is het allemaal snel gegaan.”

Het nieuwe onderkomen is echter tijdelijk van aard. De bibliotheek mag twee jaar gebruikmaken van de Rotonde. De gemeente zal ondertussen op zoek gaan naar een definitieve locatie. Het zal Bibliotheek Den Haag er niet van weerhouden het beste ervan te maken in de Rotonde. “Komende weken en jaren gaan we de collectie uitbreiden met alles waar behoefte aan is”, aldus Hermans.

Spil van de buurt

Benoordenhout had al tien jaar geen eigen bibliotheek meer. Een kleinere buurtbieb in de Dreibholzstraat viel ten prooi aan een bezuiniging en een in het leven geroepen actiecomité kon dat niet voorkomen. De wens voor een nieuwe bieb bleef bestaan. Dat die er nu is gekomen doet wethouder Van Asten, zelf bibliotheekliefhebber, groot plezier. “De bibliotheek is het hart van onze Haagse buurten. Een plek die leeft, waar je elkaar ontmoet, boeken leest en waar je je kan verwonderen en je laten verrassen. Een bibliotheek is de spil van een buurt en je kunt er niet genoeg van hebben. Ik kijk uit naar alle mooie verhalen en activiteiten hier de komende tijd.”

Na deze woorden mocht een bewoonster van de wijk bij wijze van officiële opening zich als eerste laten inschrijven. Van de staatssecretaris en de wethouder kreeg ze als eerste haar bibliotheekpasje uitgereikt. Toch zal Van Asten moeten toegeven dat de draconische bezuinigingen op bibliotheken in de periode na de uitbraak van de financiële crisis, rond 2012, desastreus uitpakten. Een aantal bibliotheken moest destijds de deuren sluiten. Vanwaar die omslag naar juist meer bibliotheken nu?

Lobbyen voor

“De keuze om bibliotheken te sluiten was achteraf gezien niet de juiste”, erkent de wethouder. “Je hebt ze nodig voor kennis, als bindmiddel en voor de leefbaarheid in de wijken. Gelukkig ziet de gemeente dit ook. De bieb van nu heeft meer rollen dan toen. Ze doet bijvoorbeeld aan taallessen en huiswerkbegeleiding, er zijn lezingen en andere activiteiten. Ik ben nu al vijf jaar wethouder voor de bibliotheken en bij elke nieuwe gemeentelijke onderhandeling hamerde ik op meer geld voor de bieb. Daarom ben ik blij dat er vanuit het coalitieakkoord en het Rijk geld is vrijgekomen om eveneens bibliotheken in Mariahoeve en Moerwijk terug te brengen. Deze nieuwe ingeslagen weg moeten we vasthouden. Met de middelen die we nu ter beschikking hebben, kunnen we meer activiteiten in de bibliotheek houden en bijvoorbeeld studieplekken bieden.”

Beschouwt Van Asten de komst van de Rotonde-bieb als een overwinning? “De gemeenteraad staat achter de komst van meer bibliotheken in Den Haag, omdat ze erg belangrijk zijn. Dus ja, ik ben daar blij mee.”

Directeur van Bibliotheek Den Haag Hermans beaamt de woorden van Van Asten. “Je ziet veel aandacht voor bibliotheken momenteel. Iedereen erkent het belang ervan.” En over haar nieuwe filiaal: “De gemeente had contact met de ANWB en toen bleek de Rotonde beschikbaar voor ons. De ruimte is tijdelijk. Waar een definitieve locatie komt, weten we niet. Ik merk dat de bewoners in elk geval blij zijn met deze bibliotheek dichtbij huis die daarbij veel groter is dan de buurtbieb van toen. Dat is precies wat we ook wilden.”

Als opening van de bieb schrijven wethouder Van Asten en staatssecretaris Van Weyenberg een bewoonster van Benoordenhout als eerste lid in. Het bijhorende pasje kreeg ze nadien in handen gedrukt.

Historische waarde

Bewoonster van de Mauvestraat Annet Cames Van Batenburg is verguld met de komst van de bieb naar de Rotonde. Zelf werkte ze jarenlang voor Bibliotheek Den Haag. Terwijl een baliemedewerkster ondertussen de eerste boeken uitleent, zegt ze opgetogen te zijn. “Ja, ik ga zeker gebruikmaken van deze bieb. Ik miste een bibliotheek in onze wijk. Als ik boeken wilde lenen of een tijdschrift lezen, dan moest ik hiervoor naar de Centrale Bibliotheek. Dus dit is veel beter.” Nog altijd is ze een groot bibliotheekbezoeker, zo na haar pensioen. “Ik kom kranten en tijdschriften lezen, gebruik hier de computer. Ik zie dat de collectie nu zeer beperkt is. Maar er komen straks allerlei lezingen en concerten, dus ik ga hier vaak komen”, zegt de pensionado glimmend.

Ze roemt de locatie. “Het is een beeldbepalend gebouw met historische waarde. En het is lekker makkelijk bereikbaar en toegankelijk.”

Tekst: Harry Oosterveen

De opening van de bibliotheek is het resultaat van het coalitieakkoord van de gemeente Den Haag. Hierin stelde het gemeentebestuur middelen beschikbaar voor het verder versterken van de Haagse bibliotheekfunctie. In aanvulling op de middelen kende het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap begin september eenmalig 1,3 miljoen euro toe aan de Bibliotheek Den Haag. Met deze bijdrage wordt het mogelijk om naast Benoordenhout ook Mariahoeve te voorzien van een nieuwe bibliotheek, en om de openingstijden van de vestiging in het Laakkwartier en de Centrale Bibliotheek op het Spui te verruimen.