ICJ behandelt bezetting Palestijnse gebieden

Ruim vijftig landen spreken komende week in het Vredespaleis het Internationaal Gerechtshof toe over de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden. De hoorzittingen in deze zaak, in 2022 bij de VN aangedragen, duren de hele week. Onder meer Indonesië deed vandaag zijn zegje voor het hof. Het ICJ buigt zich onder meer over de wettelijke gevolgen van het bezetten van Palestijns land en over de vraag of Israël zich schuldig maakt aan apartheid.

Andere landen die deze week aan bod komen zijn de VS, Rusland, China en Zuid-Afrika. De Palestijnen mogen ook hun visie komen toelichten. Zuid-Afrika begon kort geleden een zaak tegen Israël, omdat de joodse staat zich volgens de Zuid-Afrikanen schuldig maakt aan genocide op de Palestijnen tijdens de lopende Gaza-oorlog. De zaak die nu op de agenda staat, staat hier los van. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vroeg in december 2022 een advisory opinion van het Internationaal Gerechtshof.

Rechtsschendingen

Kort gezegd wil het van het hof advies over de juridische gevolgen van de decennialange bezetting van Palestijns land, vestiging en de annexatie van Palestijnse gebieden, en de ontzegging van zelfbeschikking voor de Palestijnen. Ook maakt de Algemene Vergadering van de VN zich zorgen over de veranderende demografische samenstelling van de gebieden door inmenging van Israël en rechtsschendingen door dat land jegens de Palestijnse buren. Het gaat onder andere om vernietiging van huizen, excessief geweld tegen burgers, onder wie kinderen en vrouwen, toestaan van geweld door joodse kolonisten.

Reputatieschade

Een eventuele uitspraak van het Hof is juridisch niet bindend omdat het niet gaat om een zaak tussen twee landen, het is een advies. Het kan wel gevolgen hebben voor de reputatie van Israël, omdat het Hof kan komen tot een kritisch oordeel over Israëls beleid ten opzichte van de Palestijnse gebieden. Mocht het ICJ aantonen dat Israël zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld apartheid, dan zal dat een gevoelige tik zijn, ook voor de landen die Israël steunen. De publieke opinie zou kunnen omslaan in het nadeel van Israël.

Israël zelf spreekt komende week niet, maar stuurde een geschreven visie in. Het land moet nog wel omtrent de genocide-zaak van Zuid-Afrika aan het ICJ rapporteren hoe het de voorlopige uitspraak van het Hof implementeert. Die uitspraak behelst dat Israël al het nodige moet doen om onschuldige burgerslachtoffers in haar oorlog tegen Hamas te voorkomen.

Onrecht

Buiten, op het plein voor het Vredespaleis, demonstreerden tientallen demonstranten tegen de Israëlische bezetting. De manifestatie verliep rustig en vreedzaam. Een lid van de ordedienst van het Palestina Comité sprak zich uit. “Ik werd in oktober actief voor het Comité omdat ik het onrecht niet langer kon aanzien. Daarvoor zette ik me nog nooit eerder voor dit soort dingen in. Ik voelde dat ik niet langer kon staan toekijken.”