Fijn tafelen met elkaar tijdens bevrijdingsfeestHenk van Bentem op ‘zijn’ Newtonplein waar op 5 mei een Vrijheidsmaaltijd plaatsvindt

Op Bevrijdingsdag vinden op zes plekken in Segbroek Vrijheidsmaaltijden plaats voor bewoners van de wijk. De laatste jaren organiseert het Nationaal Comité 4 & 5 mei op 5 mei op het Lange Voorhout een Vrijheidsmaaltijd, waarbij 500 Hagenaars welkom zijn en iedereen stilstaat bij Vrijheid. Het Comité en de Gemeente Den Haag hebben de wens om deze maaltijden in de wijken/stadsdelen te laten plaatsvinden. Gestimuleerd door het Stadsdeel gingen Stichting Kleurrijk Segbroek en Wijkz hiermee aan de slag.

Op de zes plekken in Segbroek staan straks tafels voor 70 tot 120 man per locatie. Bij goed weer eten wijkbewoners buiten en bij slecht weer binnen. Locaties zijn op het Weigelia- en Newtonplein, en bij Stichting Eekta, de Evangelische Broedergemeenschap, de samenwerkende Shri Sai en Dew Mandir, en bij Stichting Vitaal Segbroek in De Regenvalk. Wijkz organiseert de Vrijheidsmaaltijd op het Newtonplein en het Weigeliaplein. Het thema van de dag is ‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend’. 

“Op Bevrijdingsdag willen we mensen met elkaar verbinden, ongeacht hun cultuur, levensbeschouwing of maatschappelijke achtergrond”, licht Henk van Bentem, voorzitter van Kleurrijk Segbroek toe, die de 5 mei Maaltijden coördineert en de communicatie verzorgt. “Onze wijk is de wereld in het klein, je hebt hier alle levensbeschouwingen tezamen, kerken, moskeeën en hindoe-mandirs.” Wanneer Henk praat, spreekt de liefde voor Segbroek, een wijk waar hij hechte banden mee heeft. “Hier zat ik op school en kreeg ik zwemles in De Regentes. Segbroek is een karakteristieke wijk waarin je het verleden van de stad terugziet. Ze belichaamt de groei van Den Haag begin 20ste eeuw.”

Perspectief

Mensen in Segbroek met elkaar verbinden is het doel van Stichting Kleurrijk Segbroek en dat geldt eveneens voor de bevrijdingsmaaltijden. “5 mei staat voor Bevrijdingsdag, de dag dat we in Den Haag tegenwoordig het einde vieren van alle oorlogen, zoals die in Indonesië en Korea. Dit laatste is nog geen gemeengoed, maar het Comité 4 en 5 mei is wel bezig dit perspectief te veranderen. Haar doelstelling is verbreding van Bevrijdingsdag, waarbij men niet alleen het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenkt. Belangrijk gegeven, want oorlogen lijken maar niet op te houden.”

Volgens Henk is er heden ten dage ook op een ander vlak verbreding zichtbaar. “Er is op 5 mei steeds meer aandacht voor andere culturen binnen onze samenleving.” Dat volgt de actualiteit, want er zijn momenteel oorlogen gaande buiten Nederland, en niet alleen in Oekraïne. Ook is er de oorlog in het Midden-Oosten en in Myanmar vechten verschillende Birmaanse en etnische groepen tegen de militaire junta.

Wens

Voorheen was er alleen een Vrijheidsmaaltijd op het Lange Voorhout voor 500 man. Het Comité en Den Haag vatten recent het idee op om een dergelijk evenement uit te rollen over de verschillende Haagse stadsdelen en wijken. “Dat was een wens van het Comité”, zegt Henk, “en Den Haag werkt hier graag aan mee. Het Vredesfonds ondersteunt het en daarom maakte ze onlangs geldelijke middelen vrij om de wijkmaaltijden mogelijk te maken, zo’n 300.000 euro.”

Hulp krijgen de organiserende partijen onder meer van Fa-bricage, een Haagse evenementenmaker in cultuur. “Zij helpt mee de vrijheidsmaaltijden uit te spreiden over de stad”, zegt Henk, wiens eigen vrijwilligersorganisatie helpt met de opzet.

Zo gaat het er straks dus aan toe in Segbroek

Inclusie

Als we Henk zelf spreken, is hij druk bezig met de voorbereidingen. “Zaterdag praat ik met de twee mandirs over een bij hun te houden maaltijd. Dat kan zijn bij de Dew Mandir of de Shri Sai, daar zijn ze nog niet over uit.” Wel geregeld zijn de maaltijd voor 70 personen bij de Evangelische Broederschap aan de Chasséstraat en het eetfestijn voor 70 man bij de Regenvalk. Voor de laatste is de hele buurt uitgenodigd. Wijkz werkt aan de maaltijden op de twee pleinen. “Hoofddoel van dit alles is de inclusie bevorderen”, antwoordt Henk desgevraagd. “Als Kleurrijk Segbroek houden we hierom contact met het stadsdeelkantoor. Met alle genoemde instellingen onderhouden we in de wijk een heel prachtig netwerk. Zij zijn mooie platforms en willen zich meer kenbaar maken. Bevrijdingsdag biedt hen een kans om zich te laten zien.”

De invulling van de dag verschilt per locatie. Zo kan er een optreden zijn van een ‘spoken word artist’, muziek of een presentatie. “Daar zijn we nu mee bezig”, vertelt Henk. Bij de Evangelische Broedergemeenschap en in de Regenvalk starten de maaltijden om 12.00 uur. Bij de twee mandirs zal dat om 15.00 uur zijn. Stichting Eekta opent voor de maaltijd eveneens om 12.00 uur. Vrijwilligers van alle deelnemende organisaties bereiden en verzorgen zelf de Vrijheidsmaaltijden. “Een hele organisatie”, beaamt Henk. “Alleen al in mijn gebied doen we het voor 400 man!” Met de maaltijden op de twee pleinen erbij komt het bij elkaar tot circa 600 eters.

Geef elkaar de ruimte

Henk: “Ik kijk er nu al naar uit, maar soms denk ik: hoe krijgen we het voor elkaar? Gelukkig staat elke instelling enorm open voor deze invulling van Bevrijdingsdag in de wijk. Het is een prachtige kans om de eigen buren bij elkaar te krijgen, wat hun achtergrond ook is. Van die wisselwerking tussen de verschillende culturen verwacht ik veel. Meer begrip en interesse in de ander.” Maar beleven die culturen Bevrijdingsdag net zoals de gemiddelde Nederlander?

“Je ziet dat mensen vooral in eigen kring naar elkaar toetrekken, maar zodra men iets gemeenschappelijks doet vermengen ze zich wel degelijk. Dat zien ze dat de verschillen minder zijn dan men dacht. Voor alle culturen geldt dat vrijheid bijvoorbeeld belangrijk is, maar ook respect naar elkaar toe. Je mag trots wezen op waar je in gelooft, maar geef die ander de ruimte die trots ook te hebben. Wel zie je een tendens naar wél samenleven maar niet samensmelten, zoals een imam laatst zei, want verschillen mogen er zijn. Niemand heeft behoefte aan een grote grijze massa. Waar het om draait: je mag de vrijheid hebben om naar de eigen achtergrond te leven.”

In Segbroek is het minder verzuild, weet Henk van Bentem. “Hier leeft men meer met elkaar, echter, het moet nog veel meer groeien. Evenementen als de Vrijheidsmaaltijden zorgen daar ook voor. Ik hoop dat de 5 mei Maaltijden gaan leven in Segbroek. Ik hoop dus op een vervolg bij goed verloop.”

 Tekst: Harry Oosterveen